Wednesday, 27 May 2009

के गर्ने होला..?

पखालिएको मेरो मन...
पग्लिएको तिम्रो माया...
अनि यो एउटा बिचित्रको मतलबी संसारमा...
हेरन के गर्ने होला..?

Tuesday, 19 May 2009

Our Love

"Our love" was like one tale,
A Lost dream was like one fresh morning,
Hey "My Love", you forgot me exactly as
like mountain become the water river.